فروش سفارشات : 09103568414 | 6-03155573094   فروش اینترنتی مواد غذایی
فروش اینترنتی انواع مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی

پتی بور و ویفر

فروش عمده انواع ویفرها ، بیسکوئیت های پتی پور به صورت عمده
نام نام کاراملی

 نام نام کاراملی 

48,000 تومان

مینی ویفر سفری موزی

 مینی ویفر سفری موزی 

36,000 تومان

ویفر خانواده پرتقال

 ویفر خانواده پرتقال 

75,000 تومان

ویفر مانژ پرتقالی

 ویفر مانژ پرتقالی 

72,000 تومان

ویفر مانژ کاکائو

 ویفر مانژ کاکائو 

72,000 تومان

ویفر رول رول کاکائو

 ویفر رول رول کاکائو 

18,000 تومان

ویفر رول رول قهوه

 ویفر رول رول قهوه 

18,000 تومان

ویفر رول رول فندقی

 ویفر رول رول فندقی 

18,000 تومان

ویفر رول رول شکلات

 ویفر رول رول شکلات 

18,000 تومان

ویفر رول رول سطلی

 ویفر رول رول سطلی 

60,000 تومان

ویفر خانواده کاکائو
موجود نیست

 ویفر خانواده کاکائو 


ویفر خانواده موز
موجود نیست

 ویفر خانواده موز 


ویفر خانواده نارگیل
موجود نیست

 ویفر خانواده نارگیل 


ویفر روکش دار کاکائو
موجود نیست

 ویفر روکش دار کاکائو 


ویفر مانژ موزی
موجود نیست

 ویفر مانژ موزی 


ویفر مانژ نارگیل
موجود نیست

 ویفر مانژ نارگیل 


خرید مواد غذایی
پخش مواد غذایی